Stress Symptomer

Stress symptomer – hvordan ved jeg om jeg har stress?

Stress er et emne, som gennem de seneste årtier har opnået et stærkt fokus i samfundet. Og dette med god grund.

Det skønnes, at over hver fjerde dansker på arbejdsmarkedet oplever stress symptomer mindst én gang på ugentlig basis. Lidt over ti procent af befolkningen har tegn på alvorlig stress – og det skønnes, at stress er direkte årsag til omtrent 30.000 hospitalsindlæggelser om året.

Indholdsfortegnelse

Mange mennesker får stærke psykiske og fysiske mén af stress. Faktisk kan stress være så invaliderende, at man risikerer ikke at kunne komme tilbage til arbejdsmarkedet igen, hvis man én gang er gået ned med stress.

Der er altså al mulig grund til at tage stress meget alvorligt. Der er her tale om en decideret folkesygdom, som bør behandles på et samfundsplan. Men samtidig er det en rigtig god idé selv at sætte sig ind i hvad stress er, og hvilke symptomer man bør holde øje med, sådan at man har mulighed for selv at forebygge denne lidelse.
Hvad er Stress

Hvad er stress?

Til at begynde med er det smart at få på plads hvad stress egentlig er. Der er nemlig her tale om en helt naturlig respons på en trussel eller en udfordring – en respons, som kan tage overhånd ved voldsomt og langvarig belastning.

Når vi oplever stress, aktiveres det autonome nervesystem, hvilket medfører at en række fysiologiske og hormonelle ændringer sættes i gang for at hjælpe os med at håndtere situationen. Dette inkluderer produktionen af hormoner som adrenalin og kortisol, som øger vores fysiske styrke og energiniveau. Adrenalin øger hjertefrekvensen og øger energiniveauet hurtigt, mens kortisol hjælper med at regulere stofskiftet og øger energiforsyningen til musklerne.

Ved stress aktiveres af det sympatiske nervesystem, også kendt som ”kamp-eller-flugt”-responsen. Dette får hjertet til at slå hurtigere, øger blodtrykket og forøger vejrtrækningen for at forberede kroppen til handling.

Stress kan skærpe opmærksomheden og øge koncentrationen midlertidigt for at hjælpe med at løse den udfordrende situation. Man får dog sværere ved at holde fokus – og langvarig udsættelse for stress kan faktisk påvirke de kognitive færdigheder samt hukommelsen.

Tidligere har stress primært forbundet med liv-eller-død-situationer, hvor kroppen fysisk reagerede prompte, og derfor havde brug for både hurtighed og styrke. I dagens moderne verden er det sjældent, at vi oplever denne type fysiske trusler. Derfor kan den øgede fysiske energi, som kroppen producerer under stress, ophobes i kroppen, hvis den ikke ”brændes af”.

Samtidig er der andre fysiologiske stress reaktioner, som ikke er befordrende for hverken det fysiske eller mentale velbefindende. Stress kan medføre muskelspænding og øget følelse af nervøsitet eller rastløshed.

Hvorfor er stress farligt?

Stress i sig selv er ikke farligt, da der som nævnt er tale om en naturlig reaktion på øjeblikkelig fare.. Men langvarig udsættelse for stressfaktorer kan være endog særdeles sundhedsskadeligt.

Over tid kan vedvarende stress have negative konsekvenser for vores krop og sind. Det kan påvirke vores organisme biologisk, psykologisk og socialt. Som nævnt oven for kan stress have konsekvenser for immunsystemet, fordøjelsen og hjerte-kar-systemet samt øge risikoen for sundhedsproblemer som hypertension, depression, angst og søvnforstyrrelser.

Under stress prioriteres kroppens ressourcer omkring de funktioner, der er nødvendige for at tackle den akutte situation. Dette kan føre til midlertidig undertrykkelse af funktioner som fordøjelse og immunsystemet, hvilket betyder, at man som stressramt er mere udsat for sygdom.

Hvad er de vigtigste tegn på stress?Stress Symptomer Kroppen

Den øgede fokus på stress har naturligt nok medført en vis bekymring i befolkningen. Der er da også al mulig grund til at være på vagt over for stress symptomer – i hvert fald hvis man ønsker at forebygge udviklingen af den farlige tilstand.

Det er i den anledning vigtigt at slå fast, at stress kan manifestere sig forskelligt fra person til person. Derfor er det ikke sikkert, at du oplever samtlige stress symptomer, selv om du er på vej ind i den onde cirkel. Du bør dog holde øje med følgende generelle fem tegn på stress:

1. Træthed og udmattelse

Blandt de mest udbredte fysiske stress symptomer finder vi udbrændthed, karakteriseret ved en konstant følelse af træthed og udmattelse. Dette er et klassisk eksempel på hvorledes stress skaber den føromtalte onde cirkel.

Hvis du er udbrændt eller stresset, kan du nemlig sagtens føle dig enormt træt og udkørt, men alligevel ikke få den søvn, du har brug for. Den overvægt at stress hormoner, der cirkulerer i din krop, vil nemlig på effektiv vis sørge for, at du enten ligger søvnløs eller hyppigt vågner af din nattesøvn, således at du aldrig når de dybe søvnstadier.

Dette vil medføre en permanent tilstand af træthed hele dagen lang. Stressramte personer beretter om, at de konstant føler sig som levende døde, helt uden energi.

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvordan en sådan tilstand lynhurtigt kan føre til depression. Og så er den onde cirkel nærmest fuldendt.

2. Spændinger, hovedpine og svimmelhed

Fysiske og psykiske reaktioner på stress har det med at følges ad, og have en gensidig indvirkning på hverandre. Stress kan manifestere sig på forskellige måder, herunder ved at forårsage hyppige stress hovedpine og svimmelhed.

Stress kan forårsage muskelspændinger, som medfører stivhed, ømhed eller smerter i musklerne, især i nakke, skuldre og ryg. Disse muskelspændinger kan være resultatet af stresshormoner, der får musklerne til at trække sig sammen.

Smerter i baghovedet, tindingerne og over panden kan opstå som konsekvens af de øgede muskelspændinger i nakke– og skulderområdet, som kan skabe ubehag og smerte i regionen, og som kan sprede sig til området omkring hovedet og kraniet. Hovedpine forårsaget af stress kan variere i karakter og intensitet. Nogle mennesker oplever pulserende, migrænelignende hovedpine, mens andre har mere konstante eller trykkende smerter.

Samtidig kan stress også påvirke det vestibulære system, som er ansvarligt for at opretholde balance. Når dette system forstyrres, kan det føre til svimmelhed eller en følelse af, at verden drejer rundt. Svimmelhed forårsaget af stress kan være kortvarig eller vedvarende og kan variere i sværhedsgrad.

Det er vigtigt at bemærke, at stressrelaterede spændinger, hovedpine og svimmelhed normalt er midlertidige og forsvinder, når stressniveauet falder, og kroppen vender tilbage til en mere afslappet tilstand. Hvis disse symptomer imidlertid fortsætter eller bliver alvorlige, bør man søge lægelig rådgivning for at udelukke andre underliggende årsager.

For at reducere eller forebygge muskelinger samt hovedpine og svimmelhed kan teknikker som stresshåndtering, afslapningsøvelser, regelmæssig motion og en sund livsstil hjælpe med at holde stressniveauet under kontrol og mindske de fysiske symptomer.

3. Problemer med fordøjelsenProblemer med fordøjelsen

Som tidligere nævnt, er stress en reaktion på en truende situation, som sætter gang i det sympatiske nervesystem. En af konsekvenserne er, at fordøjelsen nedprioriteres til ære for funktioner, der er mere nyttige i øjeblikket som for eksempel styrke og hurtige reaktioner.

Dette er selvfølgelig ganske formålstjenligt i en situation, hvor det giver mening enten at flygte eller kæmpe. Men langvarig stress kan påvirke fordøjelsessystemet i en grad, der giver anledning til helbredsmæssige risici.

Den stress-inducerede ”kæmp eller flygt”-respons kan resultere i ændringer i blodflowet og hormonproduktionen. Dette kan påvirke mave-tarm-kanalen direkte. For eksempel kan stress resultere i reduceret blodgennemstrømning til maven og tarmene, hvilket kan føre til nedsat fordøjelse og optagelse af vigtige næringsstoffer.

Symptomerne på stress-relaterede fordøjelsesproblemer kan variere fra person til person, men inkluderer ofte mavesmerter, kvalme, oppustethed, forstoppelse eller diarré. Disse symptomer kan opstå, fordi stress kan påvirke bevægelserne og kontraktionerne i mave-tarm-kanalen, forårsage inflammation eller ubalance i den naturlige bakterieflora i tarmene, eller påvirke produktionen af mavesyre.

Desuden kan folk, der oplever kronisk stress, udvikle dårlige kostvaner eller overspise, hvilket yderligere kan forværre fordøjelsesproblemer. Og så har vi igen et eksempel på en ond cirkel af selvforstærkende negative virkninger.

Det er derfor vigtigt at anerkende sammenhængen mellem stress og fordøjelsesproblemer og tage skridt til at reducere stressniveauet. En sund fordøjelse er nemlig essentiel for vores velbefindende i dagligdagen, og har desuden afgørende indflydelse på immunforsvaret.

4. Hjertebanken og åndedrætsbesvær

Når man oplever stress, kan hjertet begynde at slå hurtigere, og vejrtrækningen bliver mere overfladisk. Dette skyldes kroppens reaktion på stresshormoner, der øger hjertefrekvensen og vejrtrækningsmønsteret. Hjertebanken og åndedrætsbesvær kan være ubehagelige og forstyrrende symptomer – men hvordan opstår denne reaktion?

I en stresssituation frigives der forskellige hormoner i blodbanen, heriblandt adrenalin og kortisol. Disse stresshormoner medfører flere fysiologiske ændringer i kroppen – ændringer, som giver mening i en situation, hvor man skal være gearet til at reagere hurtigt og snarrådigt, eller udvise fysisk styrke.

En af de mest fremtrædende ændringer er en stigning i hjertefrekvensen. Dette sikrer, at mere ilt og næringsstoffer bliver transporteret til vitale organer og muskler, hvilket gør kroppen i stand til at reagere hurtigt på den truende situation.

Samtidig med at hjertefrekvensen øges, kan vejrtrækningen blive mere overfladisk og hurtigere. Dette skyldes et forsøg fra kroppens side på at øge iltoptagelsen, hvilket kan forberede kroppen på en hurtig reaktion.

Selvom denne biologiske respons kan være nyttig i akutte og virkeligt truende situationer, kan den blive problematisk, hvis den aktiveres for ofte i hverdagslige situationer, hvor en sådan reaktion ikke er nødvendig. Hjertebanken og åndedrætsbesvær – som er resultatet af denne reaktion – kan blive meget ubehagelige og forstyrrende for den enkelte.

For nogle mennesker kan disse symptomer endda udløse angst, hvilket yderligere kan forværre situationen. Stress og angst er kendte følgesvende, og faktisk forveksles de to ofte med hinanden, netop fordi deres symptomer er næsten ens.

5. Angst og depression

Dette fører os naturligt til de velkendte psykiske symptomer på stress, nemlig angst og depression. Langvarig stress er ikke blot en flygtig følelse, man kan ryste af sig – denne tilstand har det med at bide sig fast, hvilket kan give anledning til mentale lidelser.

Over tid kan vedvarende stress have dybtgående psykologiske og fysiologiske virkninger på en person. Og blandt de mest alvorlige konsekvenser af kronisk stress er risikoen for udvikling af svær nedtrykthed eller endda klinisk depression samt generaliseret angst.

Depression og stress

Depression er en kompleks mental sundhedstilstand, der kan udløses af en række faktorer. Kronisk stress kan være en af disse udløsende faktorer, da det kan forstyrre hjernens kemiske balance, især neurotransmittere som serotonin, dopamin og norepinephrin. Disse kemikalier spiller en afgørende rolle i reguleringen af humør, energi og motivation.

Når man er depressiv, kan man opleve vedvarende følelser af tristhed, håbløshed og manglende evne til at finde glæde i ting, man tidligere har nydt i fulde drag. En depression er langt mere alvorlig end de normale svingninger i humøret, som alle oplever fra tid til anden. En person med depression kan opleve fysiske symptomer såsom træthed, søvnforstyrrelser, ændringer i appetit og koncentrationsproblemer.

Depression er mere end blot ”en dårlig dag” eller en kortvarig følelse af tristhed. En person, der lider af depression, kan mærke alvorlige påvirkninger af sin generelle livskvalitet, herunder arbejdsevne, sociale relationer og fysiske helbred.

På grund af depressionens dybtgående virkninger på en persons velvære er det afgørende at søge professionel behandling, hvis man oplever symptomer på denne tilstand. Behandlingen kan omfatte terapi eller medicinering, eller en kombination heraf.

Angst og stressAngst og stress

Lige som depression ses angst hyppigt som en alvorlig afledt konsekvens af langvarig stress. Og lige som stress opstår angst som reaktion på situationer, der opfattes som truende eller overvældende. Imidlertid kan vedvarende stress, især når den er intens eller langvarig, føre til en overdreven og vedvarende angstreaktion.

Når man er under stress, producerer kroppen øgede mængder af hormoner, der øger hjertefrekvensen og blodtrykket, og samtidig skærper vores sanser. Selvom denne respons er nyttig i akutte situationer, kan konstant eksponering for disse hormoner forstyrre den normale balance i kroppen og føre til symptomer som angst og uro.

En person, der oplever angst på grund af stress, vil typisk konstant bekymre sig om fremtiden, tænke på worst-case scenarier eller overanalysere fortidens situationer. Dette kan ledsages af fysiske symptomer som hjertebanken, svedtendens, rysten eller tør mund.

Følelsen af rastløshed er også et tegn på angst. Det kan manifestere sig som en trang til konstant at bevæge sig, en følelse af ”at være på nåle” eller en manglende evne til at slappe af eller falde i søvn.

Udover bekymringer og rastløshed kan en generel følelse af ubehag også dominere. Dette kan være en vedvarende følelse af, at noget ikke er rigtigt, selv når der ikke er nogen åbenlys grund til at føle det sådan.

Disse symptomer på angst og uro kan forstyrre ens evne til at fungere optimalt i hverdagen. De kan påvirke arbejdspræstation, sociale relationer og generel livskvalitet. Hvis disse symptomer bliver overvældende eller vedvarende, kan det være nødvendigt at søge professionel hjælp.

Øvrige symptomer på stress

Foruden de oven for nævnte fem kategorier af stress symptomer, bør du også holde øje med følgende tegn på kronisk stress:

Irritabilitet og humørsvingninger

Stress kan forårsage irritabilitet og humørsvingninger. Du kan få en kortere lunte, eller opleve at reagere impulsivt i situationer, der normalt ikke ville fremkalde en sådan reaktion. Humørsvingninger kan være uforudsigelige og påvirke din interaktion med kolleger eller familiemedlemmer.

Koncentrationsbesvær og problemer med hukommelsen

Kronisk stress kan påvirke din evne til at fokusere og huske information. Du kan få svært ved at fokusere på opgaver eller på anden måde fordybe dig. Du kan opleve hukommelsesbesvær eller få problemer med at organisere dine tanker – en tilstand, der beskrives som ”tankemylder”. Disse symptomer kan have indflydelse på din arbejdspræstation og dine kognitive evner.

Søvnforstyrrelser, søvnløshed og dårlig søvn

Stress kan føre til søvnforstyrrelser, hvilket kan påvirke dig både fysisk og psykisk. Du kan opleve at have svært ved at falde i søvn om aftenen, eller at vågne flere gange hver nat. Sådanne søvnproblemer kan have negativ indvirkning på dit energiniveau og din funktion i hverdagen.

Ændringer i appetit og kropsvægt

Stress kan påvirke din appetit og føre til ændringer i dit spisemønster. Nogle mennesker kan opleve øget appetit, især efter hurtige kulhydrater eller sukkerholdige fødevarer. Trøstespisning kan i så fald blive en måde hvorpå man håndterer stress. Andre mister appetitten, og taber sig drastisk. Begge dele kan have indvirkning på såvel ernæring og generelle trivsel.

Det er vigtigt at huske, at stresssymptomer kan variere fra person til person, og at nogle mennesker kan opleve andre symptomer end dem, der er nævnt her. Hvis du oplever vedvarende stresssymptomer, er det vigtigt at søge professionel hjælp og støtte.

Næseblod

Et andet symptom på Stress er næseblod. Du kan læse mere om hvorfor det opstår, hvordan du kan stoppe blødningen og ellers gøre ved det her: Næseblod og Stress: Forståelse af Forbindelsen.

De sociale følger af langvarig stressSociale følger af Stress

Stress er en sygdom, som ikke alene giver anledning til fysiske og mentale symptomer med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Mennesker, der bliver ramt af stress, oplever samtidig at blive ramt på deres sociale liv, hvilket igen bidrager til den onde stress-cirkel.

En af de velkendte psykosociale følgevirkninger er tilbagetrækning og isolation. Som nævnt aktiverer stress kroppens ”kæmp eller flygt”-mekanismer.

I stedet for at konfrontere stresskilden kan en stressramt person få trangen til at ”flygte” ved at isolere sig. Denne adfærd er en beskyttelsesmekanisme, hvor personen søger tryghed og undgår potentielle stressfaktorer, som i denne sammenhæng kan være sociale interaktioner.

Derudover kan stress påvirke ens selvtillid og selvbillede. En person, der er stresset, kan opleve selvtvivl, lavt selvværd eller bekymringer om, hvordan de opfattes af andre. Dette kan føre til en følelse af utilpashed eller angst i sociale situationer, hvilket yderligere forstærker trangen til at undgå dem.

Ved at trække sig tilbage fra sociale aktiviteter og interaktioner går man glip af de positive aspekter af socialt samvær. Det kan for eksempel være støtte, opmuntring og afledning fra stressende tanker eller bekymringer.

Over tid kan social isolation forværre ens følelse af ensomhed, hvilket kan øge risikoen for psykiske lidelser som depression. Og så er man fanget i en nedadgående spiral.

Selvisolation kan også påvirke dine relationer negativt. Dine venner og medlemmer af din nære familie kan føle sig forvirrede, sårede eller afviste, hvis du trækker sig væk uden forklaring.

Støttesystemer er afgørende for vores psykologiske velbefindende, især under stressende perioder. Hvis du vælger at isolere dig, og dermed trække dig tilbage fra disse systemer, mister du en vigtig ressource, som kan hjælpe dig med at at tackle og overvinde stress.

Kan stress påvirke mit studie eller arbejdsliv?

Det korte svar på oven for stillede spørgsmål er ja – i allerhøjeste grad. Som beskrevet i de foregående afsnit kan stress føre til mangel på energi og engagement, hvilket er ganske naturligt når man tænker på i hvor høj grad stress tærer på dine fysiske og mentale ressourcer. Og hvis du er typen, som trækker dig tilbage når du oplever stress, vil det naturligt nok være vanskeligt for dig at føre en normal tilværelse på arbejdsmarkedet eller på dit studie.

Stress kan have en dybtgående effekt på din evne til at fungere effektivt i professionelle og akademiske miljøer. Dette er især vigtigt at forstå, da arbejde og studier ofte er centrale aspekter af livet.

Langvarig stress er kendt for at påvirke den kognitive funktion, som omfatter hukommelse, koncentration og evne til at træffe beslutninger. Den konstante strøm af bekymringer eller tankemylder, som optager din hjerne, kan forhindre effektiv bearbejdelse information, hvilket kan resultere i nedsat produktivitet. Opgaver, der tidligere blev udført nemt, kan nu virke overvældende eller udfordrende.

Stress påvirker motivation, energi og fokus

Derudover kan motivationen for at arbejde eller studere også blive påvirket af stress. En følelse af at være overvældet, udmattet eller pessimistisk kan lægge en dæmper på lysten til at tage fat på opgaver, lige som en stressramt person hurtigt vil komme til at mangle den energi, der skal til for at forfølge sine mål. Dette kan betyde, at man undgår eller udsætter arbejde, hvilket kun øger arbejdsbyrden og stressniveauet i det lange løb.

Manglende evne til at holde fokus og koncentrere sig kan også være en direkte konsekvens af stress. En distraheret sind kan vandre fra en opgave til en anden, uden virkelig at dykke dybt ned i nogen af dem, hvilket fører til overfladisk arbejde eller opgaver, der bliver løst halvt.

På længere sigt kan disse symptomer på stress potentielt skade såvel jobmæssig karriere som akademiske præstationer. Manglende evne til at levere arbejde af høj kvalitet, overholde tidsfrister eller engagere sig fuldt ud i opgaver kan blive bemærket af chefer, kolleger eller lærere. Dette kan føre til en ringere stilling på arbejdsmarkedet – eller måske endda at man mister sit job.

Husk, at selvom stress kan være udfordrende at håndtere, er der hjælp og støtte tilgængelig. Tal med din læge eller søg rådgivning fra en professionel, hvis du har brug for det. Det er vigtigt at prioritere din sundhed og trivsel, og at tage skridt til at reducere og håndtere stress i dit liv.

10 hurtige om stress

I det følgende kan du blive klogere på nogle af de ofte stillede spørgsmål omkring stress og stress symptomer.

Hvad er stress knopper?

Stress knopper refererer ofte til små udslæt eller bumser, der kan opstå på huden som en reaktion på øget stress. Stress kan påvirke huden ved at forstyrre dens normale funktion og forårsage betændelse, lige som en øget histamin respons, som ses ved inflammatoriske tilstande, kan svække huden og give anledning til knopper og udslæt.

Kan stress forårsage hævede lymfekirtler

Ja, i nogle tilfælde kan stress føre til en svag immunrespons, som kan resultere i hævede lymfekirtler. Det er dog vigtigt at konsultere en læge i forbindelse med hævelse i lymfekirtlerne, da der kan være andre årsager til hævelsen.

Hvorfor føler jeg trykken for hjertet, når jeg er stresset?

Stress kan aktivere ”kæmp eller flygt”-reaktionen, hvilket øger hjertefrekvensen og kan skabe en følelse af tryk eller ubehag i brystet. Det er vigtigt, at du søger læge ved brystsmerter eller voldsom trykken i brystregionen.

Kan stress forårsage mavesår?

Ja, kronisk stress kan øge mavesyreproduktionen, hvilket kan bidrage til udviklingen af mavesår.

Hvad er de mest alvorlige stress symptomer?

Alvorlige symptomer på stress kan inkludere vedvarende angst, depression, hjerteproblemer, højt blodtryk, fordøjelsesproblemer, og forstyrrelser i søvn og hukommelse.

Kan for højt blodtryk være relateret til stress?

Ja, kronisk stress kan bidrage til forhøjet blodtryk, hvilket øger risikoen for hjertesygdomme.

Hvad gør en stress coach?

En stress coach hjælper individer med at identificere kilder til stress og udvikle strategier for at håndtere og reducere stress i deres liv.

Hvilke symptomer er relateret til langvarig stress?

Langvarig stress kan forårsage træthed, hovedpine, maveproblemer, muskelspændinger, ændringer i appetit og søvnforstyrrelser. Og så kan langvarig udsættelse for stress medføre kronisk stress, med alt hvad dette indebærer af sundhedsmæssige risici.

Er jeg stresset

Er der en test for stress symptomer?

Ja, der er flere stresstests og spørgeskemaer tilgængelige online og hos sundhedsprofessionelle, der kan hjælpe med at vurdere stressniveauer. Visse læger tilbyder også objektive målinger af hjerterytmevariabiliteten, som kan være en indikator for stress.

Kan stress forårsage blod i afføringen?

Stress kan forårsage fordøjelsesproblemer, som kan føre til blødning i forbindelse med afføring – især hvis man har hård eller træg mave. Blod i afføringen dog ofte et symptom på andre medicinske tilstande. Det er vigtigt at søge lægehjælp ved sådanne symptomer.

Kan massage afhjælpe stress?

Ja, massage er en effektiv metode til at afhjælpe stress. Hvis du har mistanke om begyndende stress symptomer, kan du med stor fordel booke en velgørende massage – det er der mange grunde til.

Først og fremmest virker massage afslappende på dine muskler. Stress kan ofte medføre muskelspændinger, og massage hjælper med at løsne og afslappe musklerne. Samtidig stimuleres blodgennemstrømningen, hvilket kan hjælpe med at fjerne opbyggede toksiner i kroppen og forbedre iltforsyningen til væv og organer. Dette kan føre til en øjeblikkelig følelse af lettelse og afslapning, og din krop bliver så at sige ”nulstillet”, når det sympatiske nervesystem får en velfortjent pause.

Derudover kan massage stimulere frigivelsen af endorfiner, som er kroppens naturlige smertelindrende og beroligende signalstoffer. Dette kan hjælpe med at reducere følelser af smerte og fremme en følelse af velvære. Og så kan massage reducere niveauerne af kortisol, som er blandt de primære stresshormoner, i kroppen.

Bedre søvn og et afslappet sind giver færre stress symptomer

Mange mennesker finder, at de sover bedre efter en massage. Dette kan skyldes den øgede afslapning og reduktion i muskelspændinger, som samtidig kan forebygge spændingshovedpine. En god nats søvn kan være lige hvad du har behov for, hvis du igennem længere tid har følt dig stresset og haft svært ved at sove igennem.

Når kroppen er afslappet, og du har fået den søvn, du har brug for, vil du også have lettere ved at slippe tankemylder og bekymringer. En klar og mere optimistisk sindsstemning kan være særligt gavnlig for dig, hvis du igennem længere tid har følt dig overvældet eller mentalt udmattet på grund af stress.

Endelig kan regelmæssig massage være med til at højne din kropsbevidsthed. Når du er bevidst om at mærke kroppens signaler, vil du føle dig mere motiveret til at træffe sunde valg. Og du vil være mere obs på symptomer, der fortæller dig at du bør opsøge yderligere behandling.

Selvom massage kan være en effektiv metode til at håndtere stress, er det vigtigt at huske på, at det ikke er en erstatning for medicinsk behandling eller terapi. Hvis stress er alvorligt eller vedvarende, er det altid en god idé at konsultere en læge for yderligere rådgivning og støtte.

Fremragende4.9Jette J. ★★★★★ God, effektiv og professionel behandlingMarna P. ★★★★★ Nu har jeg været der 4 gange og synes at det er super god massage. Har bestilt en ny tid.Signe H. ★★★★★ Super skøn behandlingRikke D. ★★★★★ Sød, behagelig og omhyggelig – kommer gerne igen😊Maybritt Sloth L. ★★★★★ Dejlig oplevelse.Camilla er en super massør, hun oser af ro og for en til at slappe helt af.Michael S. ★★★★★ Proffessionelt og Effektivt.Josefine P. ★★★★★ God massage. Meget professionelt og kan allerede mærke en forskel på min spændningshovedpineOlivia Pape R. ★★★★★ Rigtig sød og erfaren behandler. Ville varmt anbefale.birthe W. ★★★★★ Jeg havde meget ondt i ryg og ben da jeg kom. Men da jeg gik derfra, var det næsten forsvundet. Jeg var øm i kroppen næste dag, men på en god måde. Det er ikke sidste gang jeg kommmer. Kan varmt anbefale detCasper Lund C. ★★★★★ Det var god massage! Og en hyggelig snak. Ikke sidste gang jeg er hos Lars.Flemming M. ★★★★★ Rigtig behalig fyr.Ved hvad han laver, og ved lige hvor han skal trykke for at lindre smerter.Simone Ellegaard H. ★★★★★ super god service. har aldrig fået massage før og anneli mødte alle mine forventninger. jeg var super tilfreds med min oplevelse!mette W. ★★★★★ Fantastisk massage. Rar og imødekommende og styr på at få taget fat, så man kan mærke effektenSten J. ★★★★★ Dejlig og god behandlingmartin L. ★★★★★ Super godt. Rolige omgivelser.Claus A. ★★★★★ Rigtig god behandlingAnette Sødergran S. ★★★★★ Meget sød og venlig og omhyggelig, god oplevelseStefan H. ★★★★★ Super god behandling. Jeg fik løst mit hold i nakken. Kan varmt anbefales!marcus S. ★★★★★ Virkelig dygtig massør. Klar anbefaling her fraPer Lund M. ★★★★★ Venlig og interesseret modtagelse.God massage og orientering omkring denne.Jan N. ★★★★★ En fantastisk oplevelse, George er god til at vurdere helheden, og hvordan kroppen hænger sammen, at det måske ikke bare er den enkelte ting du kom for, der er problemet.Kom med store skulder problemer og var meget fikseret på denne grumme smerte, og her i behandlings processen, har jeg fået losnet op for min hofter, så har lettere ved at gå, mindre knæ/hofte smerter. Og armene er godt på vej.Gorge har min største og mest oprigtige anbefaling/ tillid.Tøv ikke, bestil tid, og lær og lyt, mærk hvordan dit krop bliver bedre.MVH Birgit NielsenMarlene J. ★★★★★ Lars er nok en af de mest grundige massører jeg har prøvet- han kommer i dybden og trykker på den gode måde – er ikke voldsom. Kan varmt anbefales.Charlotte T. ★★★★★ Skøn massage. Den bedste jeg har fået, og jeg har prøvet mange 😀Kristina H. ★★★★★ Super fint sted og utrolig god massage. Sød og imødekommende og bestemt et besøg værd.Birgit N. ★★★★★ FANTASTISK, intet mindre, kom med voldsomme smerter og en stor bedring efter bare 2 behandlinger, har fået losnet op for mine hofter, der smertede ved bevægelse, mine arme er der stadig lidt med, men en kæmpe ændring, han er så behagelig og omsorgsfuld George, den største anbefaling herfra. Tøv ikke bestil tid.Brit Lybech T. ★★★★★ Fantastisk oplevelse. God velkomst, introduktion og ikke mindst behandling. Ikke en finger at sætte på noget. Kommer gerne igen.Johanna L. ★★★★★ Helt magisk! Var så dejligt afslappende at jeg næsten faldt i søvn 😍Kristian M. ★★★★★ En god 30 minutters massage, der løsnede op i nakke og skulder, så jeg kunne komme af sted til dans om aftenen.Stedet ligger praktisk med nærtliggende gratis parkering (i 2 timer)Martin J. ★★★★★ Hyggeligt sted, man bliver taget godt imod og godt behandlet 👍🏻Henrik J. ★★★★★ god oplevelse. meget effektivt.Rikke C. ★★★★★ Virkelig professionel og effektiv behandling i en afslappende atmosfære.Sofie S. ★★★★★ Fantastisk oplevelse. Meget dygtig massør.Benedikte Stigkær L. ★★★★★ Super god og dybdegående massage.kirsten borup J. ★★★★★ Blev taget godt imod,og fik en halv times virkrlig go massage, som hjalp på mine gener og spændinger.Caroline D. ★★★★★ Virkelig god og dybdegående massage.Nina G. ★★★★★ Effektiv dybtgående massage i rolige omgivelser.Vil klart anbefale til andre.Louise M. ★★★★★ Virkelig behagelig, professionel og meget dygtig massør. Jeg kunne mærke stor virkning på mine spændinger allerede efter en behandling.BossiFTF ★★★★★ Du føler dig set og hørt, og han yder langt højere service end du forventer, fordi han er så klog på rigtig mange områder, og han er ikke beskeden på at dele ud om sin viden, som I går sessionen igennem. Altid fedt at blive klogere på sig selv!Vil klart komme der igen.Majbritt P. ★★★★★ Særdeles god behandling. Kan varmt anbefales.Daniel Dissing N. ★★★★★ Min kæreste fortæller at der var styr på det hele, hun følte sig tryg og hun kan mærke en forskel her 3 dage efterBirgitte Damgaard M. ★★★★★ Meget kompetent og behagelig oplevelse at få behandling hos Zency HedenstedPeter R. ★★★★★ God massage, som helt sikkert kan anbefales 😊Yasmin J. ★★★★★ Lækkert, og rigtig god behandling. Man følte virkeligt der var tid til én, og at mam blev hørtHenrik H. ★★★★★ It was a very pleasant experience to meet Lars. He had good insight into my problems and handled the whole treatment very professional.I felt very confident in the treatment and in the advices that Lars gave.I am looking forward for our next appointment.Flemming S. ★★★★★ Super afslappende, og god behandling.Generende smerter i lænden og nakken er forsvundet efter én behandling.Per J. ★★★★★ Dejlig rolig massør der havde gode hænder der kunne gå i dybden med mine problemer!Palle S. ★★★★★ Super professionel og dybdegående massage.Jeg kommer sikkert igen.Theis R. ★★★★★ Fantastisk behandlingJeg vil klart anbefale det til alleTak!Ann J. ★★★★★ Super faglig kompeten behandling.Kan klart anbefale at booke tid.Kommer gerne igen.🙏Ann-Iren B. ★★★★★ Fantastisk god og effektiv Deep tissue massasje som virkelig kan anbefales for at løse op spenninger og smertepunkter i kroppen.Jette P. ★★★★★ God og lyttende inden behandling startede. Fantastisk behandling med godt resultat og god vejledning bagefter med lette øvelser.Erich P. ★★★★★ En god behandling i dejligt miljø med dæmpet music til afslapning. Jeg har fast aftale om behandlingLena N. ★★★★★ God og professionel behandling.Annika J. ★★★★★ Rigtig god massørcecilie C. ★★★★★ Mere god oplevelse.Kom der hen fordi jeg havde smerter ved skulderen (muskel der var i klemme), allerede på 30 minutter var smerterne formindsket en god del.Vil anbefale stede til andre jeg kender.Michael Hørby P. ★★★★★ God dybdegående massage, med en professionel massør, der gav sig god tid til at komme ind hvor det virkeligt kunne mærkes, og til en fornuftig prisInge Tang C. ★★★★★ Fik en rigtig god behandling- fik en tid, luge da jeg havde aller mest brug for detsøren T. ★★★★★ Fantastisk proffdesionel og behagelig behandling , kommer gerne igenOle A. ★★★★★ Kan anbefale massage hos Zency, Horsens. Finder alle de steder hvor der er behov at blive taget fat. Om det er nakke, ryg, arme, ben, fødder, hænder, eller ansigt. Der er ikke noget der bliver glemt.Helene B. ★★★★★ Proffesionel og god massage, behandling tilpasses efter dine problematikker. Fik en times massage, primært af ryggen og lidt af benenecamilla K. ★★★★★ Dejlig massage i smukke omgivelserArne M. ★★★★★ Jeg kom med meget ømme lægmuskler og øm nakke og skuldre.Jeg gik derfra som jeg svævede på en sky og fri for smerter i nakke skuldre.Lea D. ★★★★★ Meget rar behandling og service:)Knud H ★★★★★ Tak for super god massage, de bedste anbefalinger fra mig.Alex H. ★★★★★ God service og super behandlingRudy ★★★★★ Solid massage, hvor der bliver lytter til dine ønskerJonas B. ★★★★★ God service! En dejlig oplevelse og god feedback. Vil klart anbefalde det til andrepeter S. ★★★★★ Super god oplevelse.Henrik C. ★★★★★ Fantastisk massage hjalp virkelig meget, havde fuldstændig ro i kroppen efterfølgende.Louise Kjær K. ★★★★★ Lige den massør jeg havde brug for! Dejlige omgivelser og en god oplevelse med gravidmassage, hvor der var fokus på ro og kroppen.morten J. ★★★★★ Rigtig god behandlingPrachi S. ★★★★★ Brilliant care and professionalism put into the practice. As a former ultramarathoner, I can say that this is one of the best massage therapy experiences I’ve had in my practice.I highly recommend : )Matilde S. ★★★★★ Meget kompetent og rolig massør. God oplevelse, og jeg vender helt sikkert tilbage!Nadia B. ★★★★★ Det er første gang jeg har fået en kropsmassage, det har virkelig været godt for kroppen. Glæder mig allerede til næste massage.Dorthe T. ★★★★★ God og behagelig atmosfære. behandlinger med massage der er velværende og man får et dejligt velbefindende.Max “D.” C. ★★★★★ Korrekt behandling, og fik gode råd med til egen behandling efterfølgende. Gik fra at være i smerte, til igen at kunne slappe af i musklerne.Lillian M. ★★★★★ God oplevelse.Priyadarshini B. ★★★★★ He is veryvery disciplined.I could sense her spirituality and authentic towards his work and responsible.I recommend to prioritise Zency for massage session. Thank youVibeke H. ★★★★★ Dejligt roligt , god information, pæne omgivelserVirkelig dygtigt til at komme ned i muskelerneSusanne J. ★★★★★ god og professionel behandling 🙂Jeanette K. ★★★★★ Gravid massage. Komforten var i top, hele behandlingen igennem. Det samme var kommunikation og kvaliteten af massagen.Kent K. ★★★★★ Super behagelig stemning og god service. Kommer helt sikkert igen hvis ryg og nakke klagerTim G. ★★★★★ Jeg fik løste op i min muskler og det var dejligt, kunne godt gør det igen da det var så godt og synes hun var god til det 🙂Rikke Roland C. ★★★★★ Jeg fik en super god og dybdegående massage. Meget professionel og behagelig atmosfære.Clara Lucia R. ★★★★★ It is Nice place to be.Asmira B. ★★★★★ Professionel og god service 👍Kan helt klart anbefales.Anna Kristine J. ★★★★★ Hyggeligt sted, og dygtig behandler😊Susanne Sleiborg J. ★★★★★ God oplevelse, venlig og imødekommende modtagelse.God og grundig massage der løsnede mine spændte muskler.Jeg kommer helt sikkert igen 🙂Anne Skaarup L. ★★★★★ Skete en fejl under bookning, men blev håndteret rigtig professionelt og generelt en god behandling!Christine N. ★★★★★ Meget grundig og spørger ind til min smerter. Og havde ikke nær så ondt bagefter. Skal helt klart have massage der igen.Nanna H. ★★★★★ God forståelse for mine problematikker. Jeg er meget tilfreds med behandlingen.wrynil ★★★★★ Meget tilfreds med den behandling jeg gik fra Helle. Blev så afslappet at jeg flere gange vågnede efter at være blundet hen. Behandlingen kom godt i dybden med flere års dårlige postiturer mm. Jeg skal bestemt have flere behandlinger.Christophe L. ★★★★★ Jeg havde en god oplevelse, hvor massøren tog godt fat.Aage H. ★★★★★ Haltede ind, gik opret udJohnny H. ★★★★★ Super professionel.Jeg kommer der gerne en anden gang 🙂Kamilla K. ★★★★★ Rigtig god massage, der blev taget godt hånd om mine problematikker.Mette T. ★★★★★ Utrolig venlig og dygtig behandler. Rigtig god oplevelse!Torstein L. ★★★★★ Et rigtig godt sted til massage kan varmt anbefalesJohan C. ★★★★★ Grundig og professionel, lige hvad min ryg og skuldre havde brug for.Marc T. ★★★★★ Fin oplevelse, god behandling der virkede efter hensigtenKent N. ★★★★★ Smilende og imødekommendeGiver sig tid, til at lytte til hvor problemet er :-)Rigtig god service, behandlingen bliver efter kundens behov og ønsker. Man føler sig hurtig i trykke hænder og godt tilpas, der gives gode råd med på vejen.Et dejligt sted at komme, helt klart jeg vender tilbage for at få mere at den gode behandling 🙂 🙂Martin S. ★★★★★ Jeg vil gerne give stor ros til behandlingen. Da jeg ankom var min skulder og ryg (på grund af en skade) så anspændt, at jeg knap nok kunne tage en dyb indånding uden store smerter. Men da jeg efterfølgende satte mig ud i min bil var min første tanke :”kæft det hjalp sku da”. Massøren virkede meget, i mangel af bedre ord, tryghedsskabende. Han var god til at forklare, hvad han gjorde og hvorfor han gjorde det.Lucas G. ★★★★★ Rigtig god oplevelse 🙂Erich P. ★★★★★ Venlig betjening, effektivt massage, bestemt ikke sidste gang jeg vil bruge ZencyKnud Åge S. ★★★★★ En god oplevelse helt igennem.Lis S F ★★★★★ Det var rigtig god og afslappende. Det kan jeg godt anbefale til andre.Tina R. ★★★★★ Meget fin oplevelse og lige hvad jeg trængte til. Jeg kunne få tid samme dag – fantastisk. Jeg kommer gerne igen 😊Michael A. ★★★★★ Professionel og behagelig massage.Bettina N. ★★★★★ Jeg er Bettina, og jeg arbejder IKKE for Zency og har ikke gjort det over et år. Det er IKKE mig, I ringer til her, men et firma i Århus, som åbenbart tjener på mit navn, billeder og anmeldelser.Jeg har Klinikken v./Bettina Noer.Jeg Har bedt Zency stoppe med at bruge mig, men det har de ikke imødekommet.Kirstine F. ★★★★★ Dejlig afslappende og grundig massage!Christian L. ★★★★★ God og dygtig massørTaniia N. ★★★★★ Meget dygtig, hun ved virkelig hvad hun laver, men desværre for dyrt til at jeg kan fortsætte. Med kroniske smerter har jeg brug for behandling ofte, så det bliver alt for dyrt hvis jeg skulle gå der fast.Caroline L. ★★★★★ Rigtig god massør og professionel!Roswitha W. ★★★★★ Venlig og professionel behandling .Kan klart anbefales.Karsten P. ★★★★★ Fint sted. Rent og venligt. God behandling.Eva Corneliussen K. ★★★★★ Yderst professionel og grundig behandling. Jeg fik forklaret undervejs, hvad der foregik. En virkelig god oplevelse, og jeg vil afgjort komme igen 😊Svend B. ★★★★★ Jeg må sige at der var fuld valuta for pengene.Der blev fundet punkter jeg ikke vidste skulle gøre ondt, men det blev ordnet på bedste vis.Meget meget tilfreds med behandling, virkelig god massageJørgen W. ★★★★★ Tak for en behandling ud over det forventede.Claus J. ★★★★★ Rigtig god og dygtig massørEn rigtig dejlig massage, til fornuftige pris, kan kun anbefalesHar bestilt næste tid. 😀Betina R. ★★★★★ Rigtig god service, behandlingen bliver efter eget/kundens behov og ønsker. Der gives gode råd med på vejen.Et dejligt sted at komme.kenneth D. ★★★★★ Bettina er så god og professionel, ens krop er bare fornyet efter hun har behandlet den 🙂 samtidig er hun super sød:)Nicolai Friis S. ★★★★★ Bedste nogensinde! Intet mindre. Og jeg har prøvet mange behandlere gennem tiden.jacob M. ★★★★★ Super behandling, kommer rigtigt godt i dybden. Og lytter til dine behov og super imødekommende kan klart anbefales at prøve 👍Bettina K ★★★★★ Første gang jeg var hos Bettina, igennem Ilsø Massage. Jeg har ikke en finger at sætte på behandlingen. Bettina var både god med hænderne, og fik en til at føle sig hjemme.jette N. ★★★★★ God massage der virker og Bettina er nem at snakke med.Connie B. ★★★★★ Jeg har været til behandling hos Betina Noer, da jeg havde haft hovedpine i flere dage. Hun masserede min nakke og skulderparti, da jeg havde en masse muskel infiltrationer, fordi jeg hækler og strikker en del.Hun var meget grundig og jeg var øm bagefter men hovedpinen har ikke været der siden. Jeg kan varmt anbefale Betina.js_loader

FAQ Stress Symptomer

Stress er kroppens reaktion på fysisk eller psykisk pres, der kan føre til en følelse af overvældelse eller ubalance.

Almindelige symptomer inkluderer angst, søvnproblemer, træthed, koncentrationsbesvær og irritabilitet.

Ja, langvarig stress kan bidrage til sundhedsproblemer som højt blodtryk, hjertesygdomme og fordøjelsesproblemer.

Lyt til din krop og mentale tilstand. Vær opmærksom på ændringer i søvn, appetit og humør.

Det er en god idé at søge hjælp, hvis stresssymptomerne begynder at påvirke din daglige funktion og livskvalitet.

Stresshåndteringsmetoder inkluderer regelmæssig motion, dyb vejrtrækning, meditation, tid til afslapning og terapi som eks. massage.

Ja, en sund kost med masser af frugt, grøntsager og protein kan hjælpe med at regulere stressniveauer.

Nej, stress har også fysiske komponenter, og det kan påvirke kroppens helbred.

Nogle gange kan medicin ordineret af en læge være nødvendigt for at behandle stress, især i tilfælde af alvorlig angst eller depression.

Forebyggelse involverer ofte stresshåndteringsmetoder som regelmæssig motion, sunde kostvaner og tid til afslapning. Det kan også hjælpe at opbygge stærke sociale støttenetværk og søge hjælp ved behov.

3 statistikker om Stress i Danmark

  • Stigning i Stressniveauet: Andelen af voksne danskere med en høj score på stressskalaen er steget fra 21% i 2013 til 25% i 2017 og 29% i 2021. Dette indikerer en bekymrende opadgående trend i stressniveauerne blandt den voksne befolkning i Danmark. (Kilde: Sundhedsstyrelsen)

  • Kønsforskelle i Stress: I 2021 havde 34% af kvinderne et højt stressniveau, mens det samme gjaldt for 25% af mændene. Dette viser, at kvinder rapporterer et højere niveau af stress sammenlignet med mænd. (Kilde: Sundhedsstyrelsen)

  • Stress og Sygemeldinger: Op mod hver fjerde sygemelding i Danmark skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Dette understreger stressens indvirkning på arbejdspladsen og dens betydning for den generelle sundhed. (Kilde: AS3 Transition)

Læs vores andre artikler om Stress

Næseblod og Stress Forståelse af Forbindelsen

Næseblod Stress

Mød din ekspert

Her på siden kan vil du kunne navigere videre ind på den problematik som er relevant for dig.

Atiklen er skrevet og udarbejdet af Fysiurgisk uddannet massør Morten Wolter Andersen.

Gennem uddannelse indenfor idræt og Fysiurgisk massage er Morten uddannet og lægeeksamineret i kroppens anatomi. Herigennem har han derfor tilegnet sig en bred og dybdegående viden omkring hvordan kroppen fungerer, hvorfor de enkelte problematikker opstår samt hvordan du behandler disse.

Erfaringen tæller mere end 15 år inden for træning og behandling af skader og han elsker at nørde kroppen.

I artiklerne har vi inddraget diverse eksperter indenfor hver deres område som eks. søvn og fordøjelse.

Vi håber du vil læse med her på siden og har du ris/ros eller en problematik du ønsker vi tager op er du meget velkommen til at kontakte mig på Morten@zency.dk.

Vi håber meget denne guide har været til hjælp og at du har kunne løse dine udfordringer omkring ondt i ryggen. Vi ved nemlig om nogen, hvor generende og drænende det potentielt kan være. Skulle du mod forventing alligevel ikke kunne løse dette, så er du velkommen hos en af vores dygtige og uddannede massører. Du finder en massage ekspert og booker en ekspert på en af vores mange lokationer.

Du kan læse meget mere om Zency lige her.

Rigtig god læselyst.

Zency massage anatomi nørd og behandler Morten Andersen